15 October
2020

In de ouderenzorg werd de laatste jaren veel gediscussieerd over de vraag wat de 'beste' of 'meest verantwoorde' personeelssamenstelling is.

15 October
2020

Text-mining helpt ons om grote collecties geschreven tekst makkelijker om te kunnen zetten naar informatie én kennis.

15 October
2020

Wanneer onderwijs, wetenschap en de beroepspraktijk de krachten bundelen, ontstaat er een gouden formule om mbo-studenten voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.

21 September
2020

Het project DEDICATED brengt met gepaste trots een korte, DEDICATED film onder uw aandacht.

11 September
2020

Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht is dit jaar een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs.

22 July
2020

Ouderen met een complexe zorgvraag die in het verpleeghuis wonen krijgen steeds vaker te maken met verhuizingen, al dan niet vrijwillig.

13 July
2020

Vanaf maandag 11 mei werd er in 26 verpleeghuizen in Nederland weer beperkt bezoek mogelijk. Op proef, en onder strenge voorwaarden.

13 July
2020

Ook voor VISTA college heeft de coronacrisis gezorgd voor een versnelde vorm van digitaal onderwijs. “Online onderwijs stond al langer op de planning maar kwam nooit echt helemaal van de grond.

13 July
2020

Wijkverpleegkundigen hebben in de COVID-19 periode veelal een andere rolinvulling ervaren.

Pages