11 April
2013

De Universiteit Maastricht start een onderzoek naar 24-uurs zorg bij zorgboerderijen.

11 April
2013

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben besloten het project (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg te subsidiëren.

11 April
2013
03 April
2013

Binnen de zorg aan mensen met dementie wint kleinschalig wonen aan populariteit.

07 December
2011

NRC 7 december 2010: Kleine woongemeenschappen voor dementerenden worden gewaardeerd, maar voor de bewoners zelf maakt het weinig verschil.

Pages