15 May
2020

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) zijn de samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) gestart met verschillende onderzoeksprojecten gerelateerd

15 May
2020

De projectmedewerkers van DEDICATED werken aan een verhalenbundel over de zorg voor mensen met dementie tijdens de coronacrisis.

15 May
2020

Sinds maandag 11 mei jongstleden worden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland.

15 May
2020

De druk op de ouderenzorg is flink toegenomen tijdens de coronacrisis. Enerzijds bestaat er de angst dat cliënten en bewoners besmet kunnen raken.

11 May
2020

Per 1 mei 2020 is prof. Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de UM, benoemd tot visiting professor aan de Vrije Universiteit Brussel. 

22 April
2020

Het smartglass project van AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie raakt in een stroomversnelling door de corona crisis. 

19 March
2020

Wij zoeken mensen die in geval van nood willen meehelpen in de zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. 

Aanmelden als hul

04 March
2020

Vanaf maart versterkt dr. Petra Erkens als universitair docent en linking pin de AWO-ZL.

04 March
2020

Hoe zorgen we ervoor dat de kennis en know how van de wetenschap de zorgpraktijk bereikt? En hoe kunnen de twee sectoren beter samenwerken?

04 March
2020

Frank Roost (28), geboren en getogen in Landgraaf maar momenteel woonachtig in Maastricht is sinds oktober 2019 linking pin naar de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en projectleider

Pages