11 October
2019

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

08 October
2019

Wassen, aankleden, voeden, mobiliseren, communiceren. Ze maken deel uit van verpleegkundige basiszorg, al eeuwenlang. Toch is er heel weinig bekend over hoe je dat effectief doet.

01 October
2019

De AWO-ZL is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart.

17 September
2019

Lees hier de Engels blog gepubliceerd op East

23 July
2019

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werkt vanaf het ontstaan met wetenschappelijke linking pins.

23 July
2019

De Wet zorg en dwang gaat volgens de planning op 1 januari 2020 in.

23 July
2019

Iedere zorgorganisatie ziet de inzet van verpleegkundigen als een meerwaarde en toch is de inzet en het ‘binden en boeien’ van verpleegkundigen niet zonder meer succesvol.

23 July
2019

Afgevaardigde leden van de centrale cliëntenraden van de zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), leden van het LOC (landelijke organisatie cliëntenraden

23 July
2019

In 2019 is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) gestart met de Kerngroep Zorgtechnologie.

17 July
2019

"Een wetenschapper? Dat is iemand met veel krulletjes..."

"Iemand die achter een bureau zit en dingen bedenkt."

Pages