28 February
2021

Op donderdag 11 februari vond de Geriatriedag 2021 plaats. De AWO Limburg organiseerde een NVG-KNOWS symposium over de monitor van de verruiming van de corona-bezoekregeling in verpleeghuizen. 

28 February
2021

ZELF staat voor Zelfredzaamheid, Eigen regie, Levenskwaliteit en Functionaliteit.

28 February
2021

Resultaten van grootschalig onderzoek naar ervaringen met het programma ‘Blijf actief thuis’ zijn nu gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift BMC Geriatrics.

23 February
2021

Heb jij als voltijd student verpleegkunde passie voor de ouderenzorg?

De ouderenzorg staat te springen om zorgtalent! Ons werkveld biedt een brede uitdaging en gaat veel verder dan alleen verpleeg- of thuiszorg.

17 December
2020

Op vrijdag 4 december is Linda Hoek gepromoveerd op haar onderzoek “Verpleeg(t)huis” waarbij de eigen regie van de bewoner centraal stond en deze werd gefaciliteerd door een partnerschap tussen naa

17 December
2020

Goede communicatie is een belangrijke factor in het bieden van persoonsgerichte zorg.

17 December
2020

HBO Verpleegkundige geriatrie gerontologie Rob Winkens, werkzaam bij Cicero Zorggroep, nam op vrijdag 11 december deel aan een internationale online vakconferentie voor professionals uit de ouderen

17 December
2020

Vaak hebben patiënten met gevorderd hartfalen palliatieve zorgbehoeften. Ze ervaren een beperkte kwaliteit van leven door klachten als vermoeidheid of kortademigheid.

Pages