Niets lijkt meer zoals het was. De coronapandemie en de maatregelen daartegen hebben de wereld op zijn kop gezet. Zeker ook in verpleeghuizen.

28 April
2021

Als leden van de ouderenadviesraad van de AWO Limburg sluiten we regelmatig aan bij (online) bijeenkomsten. Die geven soms aanleiding tot reflectie.

28 April
2021

Lise Buma werkt als fysiotherapeut bij Cicero Zorggroep. Daarnaast voert ze promotieonderzoek uit naar zelfredzaamheid bij ouderen aan de Universiteit Maastricht.

28 April
2021

Jaarlijks bezoeken de tweedejaars studenten Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht verschillende verpleeghuizen in het kader van het blok 'Improving Quality of Care'.

28 April
2021

Op woensdag 17 maart verdedigde Katya Sion haar proefschrift getiteld “Connecting conversations.

28 April
2021

Al bijna een jaar lang worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via de monitor door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen.

28 April
2021

Onderzoekers van de AWO-L hebben een Award ontvangen van het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift JAMDA voor een artikel dat zij in 2020 hebben geschreven over de impact van COVID-19 in verplee

28 April
2021

Onderzoek van Stichting Land van Horne, Universiteit Maastricht en Stichting PAMM toont aan dat het belangrijk is om in te zetten op heldere communicatie en emotionele ondersteuning van zorgmedewer

28 April
2021

Tijdens de SANO wetenschapsdag 11 maart was het ideale verpleeghuis het thema waarmee Bram de Boer (onderzoeker AWO-L) met collega’s van MeanderGroep Zuid-Limburg de workshop vulden.

21 April
2021

Ondanks een hoge vaccinatiegraad van rond de 80% hebben in de meeste verpleeghuizen in Nederland nog geen grote versoepelingen van de bezoekregeling plaatsgevonden.

Pages