Kom ons team versterken als Netwerkcoördinator bij de AWO-ZL

8 April 2019

Wij zoeken een netwerkcoördinator, om de langdurige en structurele samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties, Zuyd Hogeschool en Gilde Zorgcollege te organiseren en ondersteunen in het kader van onderzoek, onderwijs, zorginnovatie en kennisvalorisatie. 

Taken van de netwerkcoördinator zijn:

  • Realiseert samen met de overige leden van het AWO-ZL bestuur een duurzame kennisinfrastructuur voor de langdurige ouderenzorg, waarin innovatieve ideeën ontstaan, gesignaleerd, doorontwikkeld en geïmplementeerd worden;
  • Adviseert de voorzitter van de AWO-ZL en overige leden van het bestuur over het te voeren beleid, is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen en bewaking van de voortgang;
  • Verspreidt (wetenschappelijke) kennis die binnen het netwerk van de AWO-ZL ontwikkeld is en fungeert als implementatiedeskundige;
  • Zorgt voor wetenschapscommunicatie: faciliteert overdracht van resultaten van wetenschappelijke kennis naar de praktijk in de langdurige ouderenzorg, onderwijs en beleid;
  • Bewaakt het ketenproces van wetenschappelijk onderzoek over alle schakels (onderzoek, zorgpraktijk en onderwijs) heen in de AWO-ZL op tactisch en operationeel niveau en stuurt daar waar nodig bij;
  • Zorgt voor draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek bij de partners, stimuleert mensen en organisaties mee te werken aan wetenschappelijk en zorgt dat het belang van wetenschappelijk onderzoek zichtbaar blijft;
  • Stuurt op mensen en relaties, oefent invloed uit zonder te beschikken over formele bevoegdheden;
  • Is zichtbaar en duidelijk aanwezig op ‘schakelpunten’ in de keten: daar waar onderzoek, praktijk en onderwijs samenkomen; coördineert en stemt de taken af;
  • Onderhoudt het lerend netwerk van AWO-ZL en jaagt de projectteams aan;
  • Denkt mee over de ontwikkeling en verspreiding van mogelijke AWO-ZL trainingsprogramma’s.

voor meer informatie en solliciteren klik hier