Naar een toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg

23 November 2018

Afgelopen donderdag hebben meer dan 100 mensen het symposium 'Naar een toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg in Zuid-Limburg' bezocht in La Bonbonnière in Maastricht. 

(U kunt de presentaties bekijken door op de naam van de spreker te klikken (in oranje). De presentatie van Gina Thijssen en Elis Bardelmeijer is vanwege publicatie van de data (nog) niet beschikbaar. Voor de foto`s, klik hier)

Tijdens het symposium vertelden de sprekers over het gehele veld waarin de GRZ zich begeeft. 

Jos Schols, dagvoorzitter van het symposium, opende het symposium door iedereen welkom te heten en vertelde wat iedereen te wachten stond deze middag. Irma Everink, onderzoeker op het zorgpad geriatrische revalidatiezorg (GRZ) project, vertelde vervolgens inleidend over de GRZ, haar onderzoek, het zorgpad en vooral de resultaten die dit heeft opgeleverd. Daarna was het woord aan de ervaringsdeskundigen. Onder leiding van Marja Veenstra, werkzaam bij Burgerkracht Limburg, vertelden ouderenvertegenwoordigers Tielke Ausems en Joke Stork over hun ervaringen binnen het project van Irma maar ook breder, bijvoorbeeld: Hoe betrek je op de juiste manier de doelgroep? Ook vertelden ze over wat in hun ogen al goed gaat binnen de GRZ en ook de verbeterpunten die ze gaandeweg zijn tegengekomen. Drie professionals vertelden vervolgens over het verschil en de overeenkomsten van GRZ en Eerstelijnsverblijf (ELV): Frank Amory van ZIO (Zorg In Ontwikkeling), Roger Hollanders van Zuyderland en Bernadette Vermeer van zorgverzekeraar VGZ. Hoe ziet de ELV eruit, waar hebben we het nu precies over, hoe gaat dit in zijn werk? Is de GRZ en ELV nu een spanningsveld of moeten we het meer zien als een continuüm? Ook de keuzes in regelgeving over de GRZ en ELV zijn aan bod gekomen met de financiële kant ervan. 

Na de pauze ging het programma verder met Gina Thijssen en Elis Bardelmeijer, beiden werkzaam bij azM Herstelzorg. Zij vertelden over een vrij nieuwe weg voor opname in de GRZ, namelijk vanuit de thuissituatie na triage door een specialist ouderengeneeskunde (SO). Binnen azM herstelzorg is een pilot geweest om te evalueren hoe deze triage door een SO wordt ervaren. Daarnaast was vanuit het publiek te merken dat er graag van gedachten gewisseld wordt over de rol van de SO en dan niet alleen in de GRZ, maar ook in de eerste lijn. Om het gehele veld van de GRZ te belichten, werd ook de ambulante GRZ besproken. Romke van Balen, senior onderzoek bij het LUMC, vertelde over de meerwaarde die ambulante begeleiding kan hebben nadat de intramurale GRZ ophoudt. Er zijn tenslotte bijna altijd nog doelen die een patiënt heeft na ontslag waar thuis aan verder gewerkt kan worden. Als slotpresentatie kwam Leonoor van Dam-van Isselt vertellen over eHealth in de GRZ. eHealth is een laagdrempelige, grootschalige maar daardoor niet meteen onpersoonlijke manier van behandelen waar ook de GRZ de vruchten van kan plukken.

Na een mooie samenvatting van Jos Schols over deze inspirerende middag, is tijdens de informele borrel nog verder van gedachten gewisseld over de interessante onderwerpen die tijdens dit symposium aan bod zijn gekomen.