Meting ervaren kwaliteit verpleeghuiszorg

7 November 2017

De AWO is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart. We willen gaan kijken hoe het dagelijks leven wordt ervaren door bewoners, diens naasten en zorgverleners. 

Wij willen de ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg op een andere manier gaan meten door af te stappen van standaard vragenlijsten en de ruimte te geven om de dialoog aan te gaan ondersteund door middel van bijvoorbeeld afbeeldingen en het visueel maken van emoties. 

Een van de uitgangspunten in dit onderzoek is dat wij kwaliteit benaderen vanuit de relatiegerichte zorg. Dit wil zeggen dat we bovenstaande methoden willen uitvoeren in een netwerk van de driehoek ‘bewoner-naaste-verzorgende’ (maar wel in individuele gesprekken), om zodoende een volledig beeld te krijgen van de zorgkwaliteit. Meer informatie vindt u in de factsheet.

Bovendien willen wij ervaren kwaliteit ook meten met een gestandaardiseerde vraag, de net promotor score (NPS). Wij zullen een aantal verpleeghuizen bezoeken en aan iedere aanwezige vragen om op een schaal van 0-10 aan te geven of men het verpleeghuis zou aanbevelen aan familie en vrienden of niet. Meer informatie over de NPS meting vindt u hier

Meer informatie over het overkoepelende project “Anders Meten” vindt u hier.

Dit is het team van onderzoekers werkzaam op dit project die u kunt tegenkomen in het verpleeghuis: