MBO & HBO aan de slag in de ouderenzorg

15 May 2020

De druk op de ouderenzorg is flink toegenomen tijdens de coronacrisis. Enerzijds bestaat er de angst dat cliënten en bewoners besmet kunnen raken. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat zorgverleners in grote getalen zouden kunnen uitvallen door besmetting met het coronavirus. Daarom startte de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg een zorgpool. Een panel van vrijwilligers die een handje willen toesteken binnen de Limburgse ouderenzorg indien er een tekort aan personeel ontstaat. 

Maar, uit meer onverwachte hoeken kwam hulp. Ook de AWO-ZL onderwijsinstellingen starten met bijzondere initiatieven om de ouderenzorg te ondersteunen.

Gilde Opleidingen gaf vorm aan een één-daagse opleiding waarin medewerkers van zorgorganisaties uit niet-zorg gerelateerde functies een basis aan zorgverrichtingen aangeleerd krijgt. Zij kunnen zo indien nodig hun vaste zorgcollega’s ontlasten. Linking pin van de AWO-ZL, Elke Prumpeler vertelt: “Het gaat om een dagopleiding van 6 uur, waarin niet-complexe zorgtaken aan bod komen. Cursisten worden getraind om algemene dagelijkse levensverrichtingen te kunnen uitvoeren. Denk dan aan het ondersteunen van mensen bij het wassen en aankleden en aan helpen bij het tandenpoetsen. We verzorgen de training voor medewerkers van zorgorganisaties in onze gehele regio. Onder andere ook voor AWO-ZL partners Zuyderland en MeanderGroep. Vanuit Gilde Opleidingen wordt personele inzet vrijgemaakt om de training te verzorgen. Dat maakt dat we wekelijks 65 mensen kunnen opleiden.”

Het Vista college ontwikkelde samen met Envida en Tulser een spoedcursus die studenten klaarstoomt voor een bijbaan in de verpleeghuiszorg. De verkorte opleiding tot basiszorgverlener bestaat uit één week theorieonderwijs die online wordt aangeboden. Na die week worden studenten in het spreekwoordelijke diepe gegooid en gaan ze in de ouderenzorg aan de slag. Dat gebeurt uiteraard niet zonder gedegen begeleiding: elke basiszorgverlener in opleiding wordt gekoppeld aan een buddy op de werkplek. Deze buddy ondersteunt de cursist in het aanleren van zorghandelingen in de praktijk. Door deze aanpak wordt leren en werken vanaf de start gecombineerd. Studente Julia Slotboom (20) die recent startte met de verkorte opleiding getuigt over haar ervaring met de opleiding: https://www.youtube.com/watch?v=dh1xfwqbW7c

Hogeschool Zuyd bood zowel personeel als studenten de gelegenheid om zich in te zetten in de in allerijl opgestarte zorgvoorzieningen voor COVID-19 patienten: het zorghotel in Urmond & de tijdelijke zorglocatie MECC. Dr. Erik van Rossum, lector Wijkgerichte Zorg aan HS Zuyd & Linking Pin voor de AWO-ZL vertelt: “Zeven HBO-V studenten ondersteunden het coronacentrum in Urmond. Die ondersteuning was weliswaar slechts van korte duur, want het coronacentrum werd op 23 april gesloten. Bij de afsluiting werd er met veel lof en waardering teruggeblikt op de inzet en betrokkenheid van deze studenten en hun begeleider Ruud Heijnen. Ook de studenten zelf omschreven hun ervaring als zeer leerrijk.”