Manifest vraagt om investering - artikel TvZ

10 April 2018

In de april editie van het tijdschrift TvZ verscheen een artikel naar aanleiding van het manifest 'Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst'. Één van de initiators van dit manifest is Judith Meijers, universitair docent bij de Universiteit Maastricht en betrokken bij onderzoeksprojecten rondom palliatieve zorg (oa Gewenste zorg in de laatste levensfase en Dedicated). 

Dit manifest heeft als doel om de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op te roepen om te investeren in de kwaliteit van de verpleegkunde. In dit artikel zijn de negen overwegingen die zijn opgenomen in het manifest uitgelegd. 

Lees hier het artikel >