Linking pin bij Envida: Irma Everink

11 October 2019

Vanaf 1 oktober is Irma Everink, postdoctoraal onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en projectleider LPZ, gestart als linking pin bij Envida. Wat beweegt Irma nou om dit werk te doen? We stelden haar een paar vragen.

Hoe lang ben je al werkzaam in de ouderenzorg? 

Ik ben begin 2013 begonnen aan mijn promotietraject waarin ik een zorgpad in de geriatrische revalidatiezorg heb ontwikkeld (in samenwerking met het MUMC+, azM Herstelzorg en verschillende eerstelijns organisaties). Daarvoor ben ik twee jaar werkzaam geweest als junior onderzoeker bij Hogeschool Zuyd, waar ik onderzoek deed naar leefstijlmonitoring en Zorg TV – technologie die het mogelijk maakte voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. Mijn affiniteit met ouderenzorg is echter al veel eerder begonnen want ik heb vanaf mijn 15e bijbaantjes gehad in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg gehad. Eén van mijn werkgevers toen ik in Maastricht gezondheidswetenschappen kwam studeren was Domicura, een thuiszorgorganisatie die later is gefuseerd tot GroeneKruisDomicura, en een aantal jaar erna tot Envida. 

Wat is jouw motivatie om in de ouderenzorg werkzaam te zijn?

Naast mijn affiniteit met de doelgroep – unieke mensen met een complexe mix van fysieke en cognitieve klachten, kennis en vaardigheden– is er nog zoveel mogelijk op het gebied van onderzoek in de ouderenzorg. Het is een dynamische sector en er liggen zoveel kansen om de sector nog beter vorm te geven. Het snijvlak van onderzoek – praktijk waarop we ons binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg bevinden is een andere reden waarom ik dit werk zo graag doe: je vindt je antwoorden niet op kantoor achter de computer maar je gaat er echt op uit om samen met zorgverleners, cliënten en hun mantelzorgers te bouwen aan verbetering van de ouderenzorg. 

Op welke manier wil je bijdragen aan het verbeteren van de ouderenzorg en hoe geef je dat vorm?

Binnen de functie als projectleider LPZ hou ik me met name bezig met het meten, terugkoppelen en actief aan de slag gaan met (het verbeteren van) kwaliteit van zorg. Ik wil me hierbij de komende jaren vooral richten op de manier waarop zorgverleners meer eenduidig, efficiënt en zinvol kunnen registreren, hoe we terugkoppeling met behulp van het LPZ dashboard kunnen optimaliseren en hoe we organisaties meer handvaten kunnen bieden bij daadwerkelijk verbeteren van kwaliteit van zorg met de gegevens die in de LPZ worden gemeten. Mijn interesse beperkt zich echter zeker niet tot deze gebieden en ik hoop binnen Envida geïnspireerd te worden me ook met andere projecten op het gebied van kwaliteit van zorg bezig te houden.

Wat is voor jou en voor de ouderenzorg de meerwaarde van de AWO-ZL?

De AWO-ZL zorgt ervoor dat wetenschap en praktijk niet als parallelle werelden van elkaar opereren maar dat je meer inzicht krijgt in de complexiteit waarin beiden zich bevinden. Hierdoor worden projecten enerzijds veel beter afgestemd op de werkelijkheid van de praktijk maar wordt er ook minder snel iets geïmplementeerd waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Ik denk dat het als wetenschapper heel prettig is om met zorgverleners te kunnen sparren over hoe haalbaar goede ideeën daadwerkelijk zijn. Anderzijds heb je als zorgorganisatie ook niet alle kennis in huis over wat een nieuwe ideeën of project nu veelbelovend maakt. Het samenbrengen van de kennis, expertise en gedrevenheid binnen de AWO-ZL kan alleen maar leiden tot nog betere zorg. 

Wat wil je bij Envida bewerkstelligen en wat denk jij dat de medewerkers jou kunnen leren?

Wat mij aanspreekt aan de linking pin rol is meer inzicht krijgen in welke vragen er spelen in de organisatie en welke behoeften er zijn m.b.t. onderzoeksprojecten. Ik denk dat hier binnen alle lagen van de organisatie vraag naar is maar dat het soms moeilijk is om deze vragen concreet te maken en/of boven water te krijgen. Ik ben voorstander van een bottom-up benadering hierin waarbij de behoeften niet enkel door een klein groepje worden aangedragen maar er een structuur ontstaat waardoor iedereen zich hierbij betrokken voelt. Ik hoop van medewerkers te leren hoe we dit samen kunnen realiseren.