Kwaliteitsmetingen: LPZ slaat aan in Brazilië

12 June 2019

Wij zijn er al op ingesteld in ons kikkerlandje dat het aantal ouderen in onze samenleving de komende jaren toeneemt. Om hierop in te spelen is de ouderenzorg een hot item en wordt er flink geïnvesteerd door onze overheid om de langdurige zorg vorm te geven. Niet in elk land is dit vanzelfsprekend, zoals in Brazilië.

Van 29 april tot 1 mei vond de LOTUS workshop (Improving care in Long-Term Care Institutions in Brazil and Europe through Collaboration and Research) plaats in Botucatu, Brazilië. Deze internationale workshop is gericht op de ontwikkeling van diensten en onderzoek in instellingen voor langdurige zorg in Europa en Brazilië. Experts uit Brazilië, Engeland, Oostenrijk en Nederland namen deel. Mogelijkheden om van elkaar te leren worden verkend en internationale samenwerkingsverbanden onderzocht.

Namens de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg was dr. Irma Everink (onderzoeker) hierbij aanwezig om haar kennis te delen over de langdurige zorg in Nederland. Meer specifiek is ze ingegaan op het benchmarken van kwaliteitsgegevens in de langdurige zorg en de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). Ervaringen met de LPZ, die ook wordt uitgevoerd door de Engelse en Oostenrijkse deelnemers aan deze workshop, werden goed ontvangen door Braziliaanse deelnemers. Hoewel er wel vraag naar is, ontbreekt het in Brazilië momenteel aan een structuur om kwaliteitsgegevens in de langdurige zorg te verzamelen en te benchmarken. Er was daarom ook direct vanuit verschillende deelnemers vraag naar uitrol van de LPZ in Brazilië. De mogelijkheden om de LPZ als pilot uit te voeren in de regio Sao Paolo/Botucatu worden momenteel verder onderzocht.

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is een betrouwbaar meetinstrument om zorgproblemen vroegtijdig op te sporen en organisaties informatie te geven om deze terug te dringen. De LPZ draagt namelijk gerichte verbeteringen aan over de kwaliteit van zorg. Resultaten van deze metingen zijn op een eenvoudige manier te vergelijken: binnen de organisatie tussen locaties/afdelingen en met andere zorginstellingen in het land.