Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek gewonnen door Cindy van den Berg-Verberkt

16 December 2020

Cindy van den Berg-Verberkt won 5 november 2020 de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek voor het beste Nederlandse wetenschappelijke artikel op het gebied van palliatieve zorg en levenseindezorg. De prijs is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC. Cindy won met haar publicatie ‘Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status’ in het tijdschrift JAMA Internal Medicine. 

Cindy onderzocht, onder leiding van dr. Daisy Janssen (UM), het effect van morfinegebruik bij palliatieve behandeling van refractaire dyspneu (kortademigheid) bij patiënten met gevorderde COPD. Doelen van de studie zijn het onderzoeken van de effecten van morfine op kwaliteit van leven en nagaan of toediening van morfine leidt tot negatieve effecten op de ademhaling. Daarnaast wordt onderzocht of we kunnen voorspellen bij wie morfine een positief resultaat zal hebben. 

Op dit moment is Cindy bezig met het afronden van haar proefschrift en is ze werkzaam als adviseur richtlijnontwikkeling palliatieve zorg bij het Intergraal Kankercentrum Nederland.

Cornelia A. Verberkt, MSc1; Marieke H. J. van den Beuken-van Everdingen, MD, PhD2; Jos M. G. A. Schols, MD, PhD1,3; et al. JAMA Intern Med. 2020;180(10):1306-1314