Internationale aandacht voor de Academische werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

12 December 2013

Er is veel internationale interesse voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL). Op uitnodiging is een voordracht gegeven over de AWO-ZL voor een forum van hoogleraren en subsidiegevers in de UK (University of York). Verder is onlangs een artikel geplaatst in het gezagehebbende tijdschrift Journal of the American Medical Directors Association, waarin we de werkwijze en projecten van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg hebben beschreven.

'Keys to Successfully Embedding Scientific Research in Nursing Homes: A Win-Win Perspective', Hilde Verbeek, Sandra M.G. Zwakhalen, Jos M.G.A. Schols, Jan P.H. Hamers, JAMDA - December 2013 (Vol. 14, Issue 12, Pages 855-857, DOI: 10.1016/j.jamda.2013.09.006).

De AWO-ZL heeft een unieke werkwijze, waar ook internationaal veel belangstelling voor is. Met name de multidisciplinariteit en de duo-banen, waarbij medewerkers vanuit de universiteit worden gedetacheerd naar de zorginstellingen en vice versa, waarbij medewerkers uit de zorg aan de Universiteit werken aan bijv. hun promotie-onderzoek worden gezien als kracht van de AWO-ZL. Dit artikel ligt de werkwijze en enkele grote projecten die vanuit de werkplaats zijn uitgevoerd toe.