Internationaal artikel COVID-19

15 May 2020

Prof. dr. Jos Schols heeft meegeschreven aan een internationaal artikel over Covid-19. Daarin wordt ingegaan op de verschillende dillemma’s en uitdagingen in verpleeghuizen.

In dit artikel geven verschillende wetenschappers, onder andere vanuit onze partner Academische Werkplaats Niche Leeds in Engeland (Prof. Spilsbury) en het UNC-ZH (Prof. Achterberg), hun visie op Covid-19 in verpleeghuizen. De publicatie is nu al te downloaden via: https://academic.oup.com/ageing/advance-article/doi/10.1093/ageing/afaa113/5836695