Innovatiekracht Limburgse ouderenzorg gebundeld: 253 innovaties beschikbaar via website Academische Werkplaats

2 March 2015

Veel Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) zijn innovatief bezig om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, maar ze weten te weinig van elkaars activiteiten af. Hierdoor worden projecten soms tegelijkertijd op verschillende plekken ontwikkeld.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg bracht bevindingen van 26 Limburgse VVT-organisaties in kaart tussen september 2013 en november 2014. Dit resulteerde in een lijst met 253 innovaties en het rapport ‘Innovaties in de ouderenzorg’ dat op maandag 2 maart 2015 door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is overhandigd aan Peter van Dijk, gedeputeerde Zorg en Welzijn van de Provincie Limburg. De Provincie wil samen met de onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool komend najaar een symposium organiseren om het thema onder de aandacht van professionals in de ouderenzorg te brengen.

Het rapport ‘Innovaties in de ouderenzorg’ en het overzicht van alle innovaties zijn gepubliceerd op de website van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Dit overzicht dient als basis voor het delen van kennis over innovaties en het leren van elkaars ervaringen in de praktijk, voor het te ontwikkelen beleid en onderzoek naar de effectiviteit. Het overzicht is publiekelijk toegankelijk en kan er toe bijdragen dat kennis over innovaties in de ouderenzorg met elkaar gedeeld worden. Het is voor bestuurders, managers en zorgverleners zoals verpleegkundigen, artsen, paramedici interessant om de database met innovaties te gebruiken om inspiratie op te doen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor problemen waar hun cliënten mee kampen.

Het onderzoek heeft 253 innovaties en een grote variatie aan verschillende typen (product, proces, organisatorische en overige) innovaties in de Limburgse ouderenzorg opgeleverd. De meerderheid van deze innovaties zijn productinnovaties, die voor een groot deel bestaan uit ondersteunende technologie of maatregelen om ouderen te stimuleren om meer te bewegen. Zowel relatief kleine innovaties worden beschreven, zoals het gebruik van hulpmiddelen om therapeutische kousen aan en uit te trekken, als ook grote (omvangrijke) innovaties, zoals nieuwe woon-, zorgconcepten waarbij nieuwe technologieën en werkprocessen gecombineerd worden. Dit onderzoek heeft geleid tot een gedetailleerd overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties die in de Limburgse VVT-organisaties in ontwikkeling zijn of toegepast worden. Het overzicht laat zien dat verschillende organisaties op dezelfde momenten met vergelijkbare innovaties bezig zijn. Het delen van kennis over de ervaringen die zij hebben met de innovaties is dan ook waardevol zodat voorkomen kan worden dat elke organisatie tegen dezelfde problemen aanloopt en dat onnodig geïnvesteerd wordt in ineffectieve oplossingen.