Informatieve factsheet over palliatieve zorg project: Dedicated

17 September 2018

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is complex en bij deze zorg zijn veel verschillende professionals betrokken. Samenwerking vindt vaak onvoldoende plaats en professionals geven aan dat ze kennis en competenties missen bij het goed uitvoeren van deze zorg. Ook vinden zij het moeilijk om op tijd in gesprek te gaan over dit naderende levenseinde. Dit alles heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg en ook leven van mensen met dementie. 

Tijdens het DEDICATED project, uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Hierover is nu een factsheet beschikbaar.

Bekijk hier de factsheet of ga naar de projectpagina van DEDICATED om meer te lezen over het onderzoek.