Informatieve factsheet over het versterken van zelfredzaamheid binnen de thuiszorg: Blijf Actief Thuis

26 March 2019

Bewegen is belangrijk voor het behoud van het dagelijks functioneren. Toch bewegen veel ouderen te weinig. Thuiszorgmedewerkers kunnen ouderen tijdens de zorg stimuleren om dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren, in plaats van deze handelingen over te nemen. 

Tijdens het Blijf Actief Thuis project, uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, worden door middel van een scholingsprogramma handvatten gegeven aan thuiszorgmedewerkers om deze verandering vorm te geven. Zij spelen in op eigen regie en zelfredzaamheid. Daarnaast staan de behoeften en wensen van de oudere zelf centraal. In het onderzoek, onderdeel van dit project, wordt er geëvalueerd of deze scholing invloed heeft op de gezondheid, welzijn en zorggebruik van deze cliënten. Over dit project is nu een factsheet beschikbaar.

Bekijk hier de factsheet of ga naar de projectpagina van Blijf Actief Thuis voor meer informatie over het onderzoek.