Prof. dr. Jan Hamers genomineerd voor Huibregtsenprijs

11 September 2020

Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht is dit jaar een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs. Helaas gaat de prijs niet mee naar Maastricht, maar zijn we hoe dan ook trots op deze prachtige nominatie. 

De prijs ging 5 oktober uiteindelijk naar een ander project binnen de ouderenzorg: Alice - een elektromechanisch kleinkind dat eenzaamheid verdrijft

Uit het Juryrapport over Jan Hamers:

Waardevol ouder!

Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe en met deze vergrijzing groeit ook de druk op de zorg voor onze oudere medemens. Hoe richten we, met vaak beperkte budgetten, die zorg optimaal in? In verpleeghuizen kan gebrek aan zorgmedewerkers soms leiden tot maatregelen die de kwaliteit van leven van bewoners niet ten goede komen. Maatregelen die ook nog eens niet goed zijn onderzocht. Zijn ze nodig en leiden ze wel tot efficiëntere zorg? Gezondheidswetenschapper Jan Hamers heeft een unieke visie ontwikkeld om dergelijke vragen te beantwoorden: de problemen diepgaand onderzoeken in teams waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn, en vervolgens de inzichten direct vertalen naar de praktijk. Voor de implementatie van de bevindingen wordt zo onmiddellijk draagvlak gecreëerd. Met het oprichten van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg heeft hij laten zien wat team science kan betekenen: geef onderzoekers de ruimte hun ideeën uit te werken binnen de bredere context van de werkplaats en stuur niet alleen op wetenschappelijke output, maar op inhoud en concrete maatschappelijke opbrengsten.

De bijzondere gedrevenheid van Hamers, die zowel zichtbaar is in zijn carrièrepad – van verpleegkundige naar hoogleraar – als in de concrete uitwerking van zijn onderzoek, is prijzenswaardig. Hamers is een inspirator en een verbinder, die niet zal rusten tot zijn bevindingen een plek hebben gevonden in de praktijk met als doel de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren én de kwaliteit van werken van zorgmedewerkers. Waardevol voor zeer velen!

Over de Huibregtsenprijs

De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij en is vernoemd naar ir. Wouter Huibregtsen. De prijs is bestemd voor een recent afgerond, wetenschappelijk vernieuwend onderzoeksproject met duidelijk maatschappelijke relevantie. Alle publieke organisaties voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland worden uitgenodigd voordrachten in te sturen. Iedere aangeschreven instelling kan maximaal twee voordrachten doen: één op het gebied van de exacte, technische, medische of natuurwetenschappen en één op het terrein van de sociale of geesteswetenschappen. De vakjury is benoemd door het bestuur van de Stichting.

De prijs wordt uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij. De winnaar ontvangt een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend kunstenaar Wil van der Laan, een geldbedrag van €25.000, geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten, en een workshop, aangeboden door het Lorentz Center in Leiden.

https://www.avondwenm.nl/huibregtsenprijs/over-de-prijs