Hoe ervaren mantelzorgers hun taken?

15 December 2016

In onze vergrijzende maatschappij is mantelzorg een onmisbaar onderdeel van de zorg – zowel thuis als in zorginstellingen. Maar hoe ervaren mantelzorgers hun taken? Ervaren ze een grote belasting en hoe staat het met hun kwaliteit van leven? Zijn er mantelzorgers die meer risico lopen dan andere? Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de TOPICS-MDS data van meer dan 5000 ouderen en hun mantelzorgers.

Deze data zijn in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg verzameld. In  een  volgende  stap  zijn  de  bevindingen  van  het  onderzoek  besproken met een groep van ervaringsdeskundigen met verschillende achtergronden. Samen zijn deze bevindingen vertaald naar aanbevelingen voor de praktijk. Meer informatie vindt u in onderstaande factsheet.