Hilde Verbeek per 1 november lid Raad voor Medische Wetenschappen

16 December 2020

Met ingang van 1 november 2020 is prof. dr. Hilde Verbeek benoemd tot lid van de Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) voor een periode van drie jaar. Het RMW, ingesteld sinds 1984, is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en zij doet voorstellen ter bevordering van medische, medische biologische en gezondheidswetenschappen. Hiertoe behoren ook farmacologie, diergeneeskunde, epidemiologie en medische ethiek. De Raad telt 18 leden die op persoonlijke titel zijn benoemd en vier adviserende leden.