Linking pin vanuit de zorgorganisatie: Charlotte Gijzen

23 July 2019

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werkt vanaf het ontstaan met wetenschappelijke linking pins. Dit zijn gepromoveerde senioronderzoekers die werkzaam zijn aan de universiteit en verbonden zijn aan één zorgorganisatie of kennisinstelling (Zuyd, Gilde of Vista). De linking pin vormt de brug tussen wetenschap en praktijk, initieert en coördineert onderzoek en onderwijsactiviteiten.

Om deze werkwijze te versterken is de AWO-ZL onlangs begonnen met wederkerige linking pins, dus niet alleen een linking pin werkzaam aan de universiteit die verbonden wordt aan een zorgorganisatie of kennisinstelling, maar ook andersom. Iemand uit de zorgorganisatie of kennisinstelling wordt gekoppeld aan de wetenschappelijk linking pin om zo het voor wetenschappelijke onderzoek en vooral ook de resultaten draagvlak te kunnen bieden.

Charlotte Gijzen, beleidsadviseur Zuyderland Care, is een linking pin vanuit de zorgorganisatie. 

Wat motiveert jou om in de ouderenzorg te werken?

“Tijdens mijn opleiding heb ik bijbaantjes gehad in de ouderenzorg, hierin merkte ik dat ik graag een bijdrage wil leveren aan het welzijn van deze kwetsbare groep (ouderen). Wat de ouderenzorg zo interessant maakt, is dat deze sector volop in beweging is en voldoende uitdagingen liggen (zoals de arbeidskrapte). We zijn continue op zoek naar verbeteringen die bijdrage aan de kwaliteit van de ouderenzorg en aan het ondersteunen van medewerkers om deze zorg zo goed mogelijk te bieden.”  

Op welke manier wil jij bijdragen aan de ouderenzorg en hoe geef je dat vorm?

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ouderenzorg door vernieuwingen in de zorg af te stemmen op de behoeftes vanuit medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Hierdoor worden innovaties zoals een cliëntportaal en een medicatie app (voor de digitalisering van de medicatieketen) als meerwaarde ervaren en zullen ze bijdragen aan de zorg die wij aan cliënten kunnen bieden. Als projectleider ben ik betrokken bij de implementatie van verschillende innovaties in de ouderenzorg. Tevens ben ik als beleidsadviseur betrokken bij AWO-ZL projecten zoals DEDICATED en Verpleeg(t)huis waarin ik samen met andere beleidsadviseurs, onderzoekers en onderwijs in gesprek ga om te sparren over behoeften en vervolgstappen in het promotieonderzoek.”   

Wat is voor jou en de ouderenzorg de meerwaarde van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg?

“De samenwerking tussen onderzoek en praktijk binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg geeft stimulans aan innovaties binnen de ouderenzorg. Het mooie van deze combinatie is dat je goed onderbouwde innovaties kan toetsen in de praktijk, dit levert voor de onderzoekers goede inzichten op over de praktijk en voor zorgorganisaties meer inzicht in de wetenschappelijke onderbouwing. Tevens worden de innovaties meteen geëvalueerd, zodat je als zorgorganisatie goed kan toetsen of het ook het effect oplevert wat je verwacht en vervolgbesluiten kan maken.” 

Wat leer je van samenwerken met onderzoekers en wat kunnen zij van jou leren?

“De samenwerking met onderzoekers maakt me weer meer bewust van het belang van objectief meten, zodat je vernieuwingen in de zorg goed evalueert en de bevindingen goed kan onderbouwen. Ik probeer onderzoekers altijd te helpen door een goed beeld te schetsen van de praktijk en van de realistische mogelijkheden die er zijn om de bevindingen uit onderzoek te toetsen.”