Geslaagd symposium palliatieve zorg bij dementie

11 February 2020

Op 23 januari was het zover: het eerste symposium van DEDICATED.  Eén van de partners uit het project, Zuyderland Medisch Centrum Sittard/Geleen, was de gastlocatie voor een mooi middagprogramma met sprekers die vanuit verschillende kanten het onderwerp palliatieve zorg voor mensen met dementie belichtten. Het dagvoorzitterschap werd op een prachtige, eigen wijze vorm gegeven door Jos Schols. Er waren 150 aanwezigen uit alle  geledingen van de betrokken zorgorganisaties uit de regio en het land.

Judith Meijers, Sascha Bolt en Chandni Khemai openden het programma met hun presentatie over het project DEDICATED: waar gaat DEDICATED over en welke resultaten zijn er tot nu toe behaald?: ‘We are DEDICATED to improve palliative care for people with dementia.’ 

Hierna volgde Jerôme van Dongen en Dré Knols met hun presentatie over interprofessionele samenwerking en de 8 uitdagingen die men daarin tegenkomt: ‘Interprofessionele samenwerking, vanzelfsprekend of toch niet? Jenny van der Steen ging vervolgens in op ‘Een goede dood voor mensen met dementie’, onder andere door de resultaten uit een internationaal onderzoek in 8 landen hiernaar te presenteren. Het eerste deel van het programma werd afgesloten door de filmproducent Ruud Lenssen, die indruk maakte met zijn film ‘Wei’, waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn vader en moeder volgt en vastlegt.

Na de pauze volgde Annemie Courtens met het presenteren van het resultaat van een ander ZonMw project: ‘Edupal.nl: een toolbox met leermaterialen, wat zit er in’? 

Hierna volgde Sandra Zwakhalen met haar lezing over  ‘Pijn bij kwetsbare ouderen met dementie, herkennen en erkennen’, door te benoemen hoe pijn herkend kan worden en door uitdagingen en faciliterende factoren te benoemen. 

De afsluiting werd verzorgd door Joris de Lange en Astrid van Mulken, die indruk maakten met ‘Zie mij, een zoektocht naar essentie van zorg’, waarin het perspectief van de cliënt en professionals op een bijzondere wijze werden belicht. In combinatie met een muzikale afsluiting kwam een inspirerende middag op deze manier tot een mooi einde.

Wij willen alle aanwezigen hartelijk danken. We vonden het prettig om met elkaar stil te staan bij en ervaringen uit te wisselen over het onderwerp palliatieve zorg voor mensen met dementie en de ontwikkelingen op dit vlak. Meer informatie over het project DEDICATED is te vinden via www.dedicated-awo.eu