Geef senioren straks het vertrouwen dat ze er weer op uit mogen

28 February 2021

Inmiddels al een jaar beïnvloedt covid-19 ons leven. Zo veel mogelijk thuisblijven en zo min mogelijk contacten, iets dat daadwerkelijk iedereen raakt van jong tot oud. Vereenzaming en sociaal isolement worden veel belicht, maar een onderwerp dat net zo goed heel belangrijk is, is beweging. Vooral bij ouderen is juist beweging van groot belang. Konden ze eerst niet genoeg bewegen omdat we in lockdown zaten, ontstond er daarna angst om besmet te raken toen we wel weer naar buiten mochten en zitten we nu weer in een lockdown. We spraken hierover met Ine Hellwig (67), lid van de AWO-L Ouderen Adviesraad.

De vicieuze cirkel 

 “Van begin af aan was de voorlichting over corona vooral gericht op de grote risico’s van besmetting. Een voorlichting naar alle burgers en vooral de senioren over hoe te leven met corona en toch in conditie te blijven heeft tot op de dag van vandaag niet plaatsgevonden. In samenspraak met de doelgroep kon en kan meer consensus voor de coronamaatregelen worden verkregen. En als dat nou gecombineerd wordt met een preventieve voorlichting over het beschermen van je gezondheid dan was er niet alleen meer draagvlak, maar waren heel wat senioren mobieler gebleven dan ze nu nog zijn. 

Juist het mobiel blijven van ouderen is belangrijk want door het nalaten van beweging gaan zowel de totale conditie als de sociale contacten achteruit. Het gemis van sociale contacten wordt zo alleen maar groter. Daarnaast blijkt dat de angst voor besmetting zo groot is, dat het heel moeilijk is iemand te overtuigen dat er meer mogelijk is dan iemand denkt te kunnen en/of vooral ook te mogen. En zo worden het nalaten van beweging en eenzaamheid in de hand gewerkt. 

Op dit moment, nu we nog in lockdown zitten, kunnen we weinig doen voor deze ouderen. We zijn immers gebonden aan de maatregelen. Maar als het moment daar is en er weer meer mogelijkheden zijn, dan zullen seniorenverenigingen, bewegingstherapeuten en buurtgenoten actie mogen ondernemen om de senioren vertrouwen te geven dat ze er weer op uit mogen. Hen helpen om dat dus ook te doen en dat ze zich daarbij veilig voelen. Al is het maar koffiedrinken met een paar leeftijdsgenoten of een korte wandeling. Dat bevordert het bewegen weer, vergroot het vertrouwen in de buitenwereld en dat is alleen al goed voor de geestelijke gezondheid, laat staan voor de weerstand, zelfredzaamheid en sociale contacten.  

In de gemeente Voerendaal zit de verantwoordelijke ambtenaar al in de startblokken om de senioren te ondersteunen zodra deze bewegingsvrijheid weer mogelijk is.

Interessant te weten is in hoeverre de ouderen binnenkort weer aan groepsactiviteiten gaan deelnemen of durven te gaan deelnemen. Een onderwerp waar organisaties als KBO met hun leden bij betrokken kunnen worden en ook lokale seniorenverenigingen. Ik vrees dat de angst voor besmetting ook na vaccinatie nog een tijd een rol zal blijven spelen. Een methode aan te reiken om deze angst te bestrijden lijkt mij zeer welkom.”

Over Ine

Ine is ruim 45 jaar op verschillende manieren betrokken bij de ouderenzorg. Onder andere als hbo-verpleegkundige met ervaring als manager in de intramurale ouderenzorg in Nederland en Noord Rijn Westfalen. Tijdens haar werkzaam leven betrokken bij meerdere nieuwe vormen van zorg en bouwprojecten. Ruime ervaring als lid van een centrale cliëntenraad en 6 jaar voorzitter van een lokale raad van dezelfde organisatie. Nu levert ze een bijdrage als vrijwillig adviseur bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) aan de medezeggenschap in de ouderenzorg in Limburg en is ze vanuit die rol lid van de AWO-L Ouderen Adviesraad.