Even voorstellen...

11 October 2019

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat is een goed teken natuurlijk. Om het netwerk dat is opgebouwd te versterken, uit te bouwen en te ondersteunen is vanaf oktober een netwerkcoördinator in dienst. De netwerkcoördinator houdt zich onder andere bezig met wetenschapscommunicatie en kennisimplementatie. Graag stelt zij zich even voor.

Judith Urlings, inmiddels ruim 30 jaar geleden geboren in het Limburgse Ulestraten, en in de periode 2007/2012 opgeleid als neuropsycholoog aan de UM. De interesse voor ouderenzorg werd daar gewekt: om precies te zijn tijdens mijn stage als psycholoog bij Cicero Zorggroep. Echter heb ik daar ook gemerkt dat een functie als behandelend psycholoog niet mijn droomjob was: te weinig ruimte voor innovatie, vernieuwing & ondernemerschap. We zochten dus iets anders: een job waarin ik met en voor ouderen kon werken, met ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheid te pionieren.

Ruim 5 jaar geleden ben ik daarom naar België, Hasselt vertrokken om aan een doctoraat te werken in de verkeerskunde. Die stap lijkt groot, maar volgt een logische lijn. In mijn doctoraat heb ik bekeken welke fysieke en mentale vaardigheidstesten gebruikt kunnen worden om de rijgeschiktheid van ouderen te voorspellen. In België zijn het (huis)artsen die de rijgeschiktheid van ouderen moeten beoordelen als er twijfels bestaan over hoe veilig een patiënt nog rijdt. Die evaluatie is vaak natte vingerwerk: er is geen standaardinstrument dat artsen kunnen gebruiken om de rijgeschiktheid te beoordelen. Mijn doctoraatsonderzoek geeft handvatten aan artsen om de rijgeschiktheid op een wetenschappelijk valide manier te meten. Tot slot heb ik in mijn doctoraatsonderzoek een aantal trainingen ontworpen die de rijvaardigheid van ouderen kunnen verbeteren. Lees hier een samenvatting van de thesis (Engels + Nederlands)

De afgelopen 3 jaar werkte ik voor Happy Aging: een netwerkorganisatie in Belgisch Limburg die ondernemers, bedrijven, academici en zorgprofessionals bij elkaar brengt. Dat doen we enerzijds om de zorg te verbeteren, maar zeker ook om ondernemerschap in onze regio te bevorderen. De ouderenzorg-markt is booming: we spreken zelfs over 'het grijze goud'. In de Happy Aging Proeftuin betrekken we ouderen & zorgprofessionals bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten & kennis. Als community manager was ik het eerste aanspreekpunt voor deelnemers aan onze innovatietrajecten. Het opzetten van een innovatietraject met ondernemers, het overbrengen van informatie over innovaties aan onze ouderen, het motiveren van mensen om deel te nemen aan innovatietrajecten vormde de kern van mijn takenpakket. 

Binnen de AWO-ZL ga ik me als netwerkcoördinator onder andere bezighouden met wetenschapscommunicatie en (kennis)implementatie. Die rol - op het snijvlak onderzoek, onderwijs en zorg, trekt mij als generalist uiteraard aan, omdat er veel contact met zowel wetenschappers als zorgprofessionals aan te pas komt. Ik hou ervan om na te kunnen denken over hoe je moeilijke onderwerpen goed kunt overbrengen aan diverse doelgroepen, en hoe je deze doelgroepen warm kunt krijgen voor wetenschappelijk onderzoek in hun eigen (werk)omgeving. 

Wetenschappelijk onderzoek binnen de ouderenzorg vind ik bij uitstek belangrijk omdat:

  • er veel publieke opinie bestaat rond wat er allemaal mis gaat in de zorg: door wetenschappelijk onderzoek bouwen we ECHTE kennis op, gebaseerd op in de praktijk gemeten gegevens, ipv onderbuikgevoel.
  • door wetenschappelijk onderzoek kunnen we ook de uitdagingen voor de toekomst aanpakken, en aan zorginnovatie werken. De westerse wereld vergrijst, en steeds meer mensen zullen een beroep doen op chronische & langdurige zorg. Om onze zorg betaalbaar én menselijk te houden, moeten we op zoek naar efficiëntiewinst en slimme oplossingen. Wetenschappelijk onderzoek kan ons helpen goede oplossingen te identificeren en het effect ervan te evalueren.

Foto door: Liesbeth Driessen van de UHasselt