Eerste AWO-ZL webinar een feit

16 December 2020

De AWO-ZL organiseerde haar eerste webinar op 3 november in samenwerking met UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). Het thema was de monitor versoepeling bezoekregeling waar in oktober een derde rapport “Klaar voor een nieuwe golf?” over uitkwam. Het webinar werd georganiseerd voor de medewerkers van de 76 deelnemende verpleeghuizen, beleidsmedewerkers van onze partners, ministerie van VWS en de voorzitters van de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO)

U kunt de opname van het webinar terugkijken en de rapporten rondom de bezoekregeling terugvinden via onze website