In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak

4 March 2020

Frank Roost (28), geboren en getogen in Landgraaf maar momenteel woonachtig in Maastricht is sinds oktober 2019 linking pin naar de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en projectleider innovatie bij Sevagram. 

“De motivatie is groot om, samen met Ramon Daniëls (lector Zuyd Hogeschool), vanuit Sevagram linking pin te zijn naar de AWO-ZL. Dit heeft voornamelijk te maken met het missen van een goede brug tussen wetenschappelijk onderzoek en werkzaamheden op de werkvloer en vice versa. Voor Sevagram is het in mijn ogen belangrijk dat de nieuwste inzichten daadwerkelijk worden geïmplementeerd op de werkvloer en voor de AWO-ZL is het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek een permanente plaats krijgt binnen zorgorganisaties zoals Sevagram om goed in te kunnen spelen op vragen vanuit de praktijk.”

“Mijn liefde voor het werk binnen de ouderenzorg is ontstaan tijdens een stage binnen de geriatrische revalidatie. Hier leerde ik al snel dat ouderen niet onderschat moeten worden, ook op hoge leeftijd nog veel te bieden hebben en ik meer kon leren van mijn patiënten dan zij van mij als het gaat om levenslessen en -ervaring. Zo vergeet ik één van mijn eerste cliënten nooit meer, die jaren in het circus had gewerkt en daardoor de nodige levenslessen had om te delen.

In 2012 ben ik afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool en sindsdien werk ik voor Sevagram. Ik ben begonnen als fysiotherapeut en heb in 2019 de Master of Science ‘Fysiotherapie in de Geriatrie’ afgerond in Amersfoort (SOMT University of Physiotherapy).  Naast de werkzaamheden die ik voor Sevagram verricht ben ik binnen ParkinsonNet actief als bestuurslid en secretaris van de regio Brunssum-Kerkrade-Heerlen.

Mijn persoonlijke interesse voor wetenschappelijk onderzoek is ontstaan tijdens de Master of Science. Hier heeft deelname aan een grootschalig onderzoek genaamd de Fatigue Resistance AMErsfoort studie (FRAME) mijn interesse meer dan gewekt. Het ontdekken, testen, ontkrachten en/of bevestigen van al dan niet nieuwe inzichten en daarmee bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg vind ik daarom niet alleen interessant maar ook simpelweg leuk.

In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak. Sevagram wil voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van onze medewerkers en cliënten. Innoveren doe je echter niet zomaar. Het is een proces dat de gehele organisatie aangaat. Om dit in goede banen te kunnen leiden is er binnen Sevagram een Innovatieplatform opgezet bestaande uit mijzelf en 5 collega’s. We zijn dit jaar niet alleen bezig met een heleboel innovatieve projecten maar ook met het zoeken naar manieren om innovatie binnen de organisatie een permanente plaats te geven en te borgen. Binnen het innovatieplatform zijn er een viertal programmalijnen te onderscheiden: Bewegen, Eten & Drinken, Zorgprocessen en Zorgtechnologie. Het innovatieteam Eten & Drinken, waar ik projectleider ben, richt zich voornamelijk op het voorkomen van ondervoeding en uitdroging binnen de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het formuleren en implementeren van een weegbeleid, het adequaat omgaan met slikstoornissen of het testen van nieuwe voedingsconcepten zoals ‘finger food’ bij dementerende cliënten.

Ik denk dat er een mooie uitdaging staat te wachten en heb er absoluut zin in!”