Duurzaam en systematisch leren en verbeteren

11 October 2019

In de praktijk denkt men bij ‘leren’ nog vaak aan een klassieke opleiding en bijscholing. Echter, deze traditionele benadering van bijblijven in je vak remt de ontwikkeling van organisaties en professionals in de zorg. Van ‘werken en leren’ naar ‘werken is leren’, dat is de beweging die we in de huidige zorgpraktijk moeten gaan maken.

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zijn we in maart 2019 gestart met het LINC project. Met dit project gaan de partners Zuyderland, MeanderGroep, Cicero, en Zuyd Hogeschool een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelen en evalueren; de ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC) aanpak. Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als in de thuiszorg.  

Tijdens de eerste fase van het LINC project wordt geïnventariseerd in welke mate V&V medewerkers beschikken over leer- en verbetercompetenties, en in hoeverre de organisatorische randvoorwaarden voor een optimaal leer- en verbeterklimaat in beide zorgsettings aanwezig zijn.

Als start werd 2 september een wereldcafé georganiseerd om inzicht te krijgen in de benodigdheden voor leren op de werkplek. Gedurende dit wereldcafé gingen deelnemers met elkaar in kleine groepen in een informele sfeer in gesprek over wat er nodig is om werkplekleren in de intra- en extramurale zorgsetting vorm te kunnen geven. Zo werd aan de hand van verschillende vraagstukken per groep gekeken wat een verpleegkundige of verzorgende van zichzelf, collega’s en de organisatie nodig zou kunnen hebben voor werkplekleren.  

Deelnemers met verschillende functies waren aanwezig, diversiteit is belangrijk, om de vraagstukken te bespreken. Denk aan verpleegkundigen en verzorgenden, experts in werkplekleren, mbo- en hbo-opleiders, cliëntvertegenwoordigers en deskundigen op het terrein van arbeid en organisatie in de zorg. Op deze manier werden er verschillende visies en ervaringen gedeeld om zo samen tot een systematisch leer- en verbeterklimaat te komen dat past bij de behoefte van de doelgroep (verpleegkundigen en verzorgenden).

Meer weten over LINC, klik hier