Drukbezochte bijeenkomst VAR

3 April 2018

De oranje onderstreepte woorden zijn links waar u op kunt klikken.

Op 3 april organiseerde Zuyderland Zorgcentra & Thuiszorg voor de tweede keer een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) bijeenkomst. Deze vond plaats in zorgcentrum de Egthe te Echt. Het thema dat centraal stond was Wetenschap & Zorg. 

Tijdens deze bijeenkomst werden er drie projecten belicht die binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) Zuid-Limburg worden uitgevoerd in samenwerking met Zuyderland: Verpleeg(t)huis, DAIly NURSE en Dedicated

De voorzitter van de VAR, Helga Reijnders, opende de bijeenkomst waarna Jan Hamers, voorzitter van de AWO, een korte inleiding gaf over de werkplaats. Veel mensen hebben wel gehoord van de AWO, dat bleek na een vraag van Jan. Echter bij de vraag hoeveel mensen meegewerkt hebben aan een onderzoeksproject van de AWO, kwamen er minder vingers omhoog. Deelnemers zijn zich er niet van bewust dat ze wel meewerken aan onderzoeken die binnen de AWO worden uitgevoerd. 

 

De presentatie over het Verpleeg(t)huis project werd verzorgd door Charlotte Gijzen, beleidsmedewerker, en Dora Beenen-Hartman, verzorgende IG. De doelstelling van dit onderzoeksproject is het dagelijks leven van bewoners in het verpleeghuis te verbeteren, waarbij de eigen regie van de bewoner met dementie centraal staat. Het streven is dat de bewoner en naaste(n) de eigen leefstijl zo veel mogelijk voort kunnen zetten binnen het verpleeghuis (klik hier voor meer informatie over het onderzoek). Dit project wordt in het zorgcentrum Vastrada uitgevoerd waar Dora werkzaam is. Charlotte is daar als procesbegeleider betrokken bij de werkgroepen die onderdeel zijn van de interventie van het Verpleeg(t)huis project. Deze werkgroepen bestaan uit naasten en medewerkers. 

Als inleiding hebben Charlotte en Dora een filmpje getoond over zelfregie. De speerpunten die tijdens de werkgroepen naar voren kwamen en nu opgepakt worden door de afdeling (en de organisatie) zijn:

  • Zinvolle dagbesteding
  • Persoonsgerichte zorg (behoeften van de bewoners centraal)
  • Partnerschap tussen naasten en medewerkers (samenwerking)
  • Stimulerende omgeving (huiselijke omgeving)


Dit is de droom waar Zuyderland zorgcentra nu op inzet. 

Aan de zaal werd toen gevraagd welke aspecten worden herkend, waar anderen ook mee bezig zijn. Er kwam veel respons uit de zaal. Mensen herkenden de behoeften van de bewoner centraal te zetten en de verschuiving die er momenteel is naar de beleving van de bewoner. Daarnaast het inzetten op samenwerking met naasten werd als belangrijk ervaren. 

Tijdens de werkgroepen kwam ook naar voren dat het belangrijk is om van elkaar te leren en los te komen van bestaande structuren en denkwijzen. Op die manier kom je verder, met elkaar. Ook de openheid naar elkaar toe wordt erg gewaardeerd, net als het in gesprek gaan met mantelzorgers. Miscommunicatie wordt vaak veroorzaakt door (geschapen) verwachtingen is de ervaring. 

 

Daarna was het de beurt aan Mirre den Ouden, onderzoeker op het project, en Pauline den Toom, gespecialiseerd verpleegkundige, om over DAIly NURSE te vertellen. Binnen dit project is er een verpleegkundige benadering oftewel een nieuwe zorgaanpak ontwikkeld met als doel zelfredzaamheid van de bewoner te behouden door middel van bewegen.

Zij vertelden over de bewegingsrichtlijn voor het verpleeghuis, deze is gesteld op 150 min bewegen per week. Aan de zaal de vraag hoeveel procent deze richtlijn haalt. Dit is helaas maar 4%. Prof. Dr. Erik Scherder maakt zich ook al lange tijd hard voor bewegen, vooral bij ouderen, zoals in dit filmpje, getoond tijdens de bijeenkomst. Belangrijke boodschap: bewegen stimuleert de hersenen! Het andere filmpje dat tijdens de presentatie werd getoond, uit de serie Hendrik Groen, ging ook over beweging, alleen dan net op een andere manier. 

Belangrijk dat verzorgend personeel niet te veel uit handen neemt. Laat de bewoner zelf doen wat hij of zij nog kan: douchen, aankleden, huishoudelijke klusjes, lopen, ontbijt smeren. Daarom is er de interventie DAIly NURSE ontwikkeld, bestaande uit drie delen: educatie (workshops), coaching en beweegbeleid. Deze interventie heeft gezorgd voor bewustwording bij de medewerkers en zelfredzaamheid bij bewoners. 

Een vraag uit de zaal naar aanleiding van het verhaal van Mirre en Pauline was: Hoe stimuleer je een bewoner als iemand niet wilt? Het antwoord kwam direct van Jan Hamers. Hij gaf terug dat we soms naar uitzonderlijke situaties zoeken, zoals deze, om te legitimeren waarom we iets niet doen. Merendeel van de tijd kunnen we namelijk bewoners wel stimuleren en zien ze zelf ook de meerwaarde hiervan in. Bijvoorbeeld het zien van bewegen stimuleert ook. Dus als 8 van de 10 bewoners bewegen, krijg je die laatste twee ook nog wel mee. 

 

Als laatste werd er verteld over Dedicated door Sabine Pieters, onderzoeker op dit project, en Laura Verbeek, wijkverpleegkundige en betrokken bij dit project als onderdeel van haar master Verplegingswetenschappen. Dit project gaat over kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten. De titel Dedicated staat dan ook voor Desired dementia care towards end of life. Over logo vertellen?

De meeste mensen (93%) met dementie overlijden in het verpleeghuis. Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter. Lang niet alle zorgprofessionals die te maken hebben met palliatieve zorg voelen zich competent om deze zorg goed te doen. Binnen dit project wordt er door twee onderzoekers, Sabine en haar collega Sascha Bolt, ingezet op twee doelstellingen:

  1. Kennis vergroten door middel van het ontwikkelen van een toolkit. Deze kan zorgprofessionals ondersteunen bij het herkennen van hinderlijke symptomen voor een bewoner (zoals pijn).
  2. Samenwerking tussen de betrokken partners en naasten vergroten


Het overlijden van een dierbare kan erg ingrijpend zijn. Het is daarom belangrijk om in de omgang met naasten erop te letten om hen te betrekken bij alles wat er rondom de bewoner gebeurt in deze laatste levensfase. Daarnaast hechten naasten veel waarde aan een goede communicatie. Soms zijn het ook de kleine dingen die het `m doen. Bijvoorbeeld een naamkaartje die al weg is voordat de sleutel is ingeleverd. 

Na deze drie interessante presentaties, evalueren Jan en Helga nog kort met de zaal over wat ze hiervan meenemen naar de afdeling en sluiten deze vruchtbare bijeenkomst af.