Doe mee: Tekst-analyse in de langdurige ouderenzorg!

13 July 2020

Eind maart startte het project ‘Text-mining in de zorg: het in kaart brengen van kwaliteit in de langdurige ouderenzorg’ binnen de AWO-ZL. Met dit project ontwikkelen wij een methode waarmee grote hoeveelheden tekst (bijvoorbeeld uit elektronische patiëntendossiers of uit interviews over ervaringen met de zorg) via de computer kunnen worden geanalyseerd om er automatisch, snel en objectief informatie uit te halen die relevant is voor kwaliteit van zorg, leven en werken.

De eerste stap in dit onderzoek noemen we een ‘sentiment analyse’, waarmee we in kaart gaan brengen welke elementen in teksten als positief of negatief worden ervaren. Hierbij hebben we uw hulp nodig!

Als u meedoet, krijgt u op een computer een vragenlijst te zien met zinnen die afkomstig zijn uit teksten opgenomen in de langdurige zorg. Hierbij is de bedoeling om aan elke zin een ‘sentiment’ toe te kennen. Dat wil zeggen dat u een label toekent: positief, negatief of neutraal. Deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Om deel te nemen aan het onderzoek gaat u naar http://awo-zl.nl/onderzoek-sentiment-analyse. Hier vindt u ook meer informatie over de vragenlijst en een invulinstructie.