De AWO-ZL in de media

21 November 2018

Deze maand was er veel media aandacht voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg die dit jaar 20 jaar bestaat.

Zo besteedde het UMagazine aandacht aan deze unieke werkplaats in Zuid-Limburg. Door een samenwerking van onderzoek en praktijk zorgt de AWO-ZL voor verbeteringen in de langdurige ouderenzorg. Deze zorgt vervolgens weer voor een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen. Lees hier het Engelstalige artikel.

Daarnaast waren Kina Koster (bestuursvoorzitter Cicero Zorggroep) en Jos Schols (hoogleraar ouderengeneeskunde) te horen op L1 radio bij het programma De Stemming om te vertellen over wat deze samenwerking tussen onderwijs- en zorgorganisaties aan bruikbare vernieuwing heeft opgeleverd? 

In Gezond in Limburg waren zelfs twee artikelen te vinden. Het ene artikel gaat over Jan Hamers en Hilde Verbeek die vooral pleiten voor anders werken in de ouderenzorg dan alleen 'meer handen aan het bed'. Het andere artikel gaat over werken in de ouderenzorg. Dit is uitdagend en veelzijdig werk en je hebt naast medische kennis veel vaardigheden nodig. Hierover vertelt Julia Velter, derdejaars student, en Rob Hermans, teammanager bij Gilde Zorgcollege (sinds dit jaar aangesloten bij de AWO-ZL).

In de Limburger zelf verscheen een artikel over de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde (SO) waar de Universiteit Maastricht (UM) vanaf september 2019 mee start. Er is grote vraag naar deze artsen, want Limburg vergrijst in rap tempo. Mariëlle van der Velden, SO bij Cicero Zorggroep en tevens als linking pin verbonden aan de AWO-ZL, gaat deze nieuwe opleiding coördineren. 

In de Pulse Media Group bijlage van de Volkskrant en op het online platform Mijn Gezondheidsgids is een artikel verschenen over mensgerichte zorg. Dit richt zich in de basis op de autonomie, behoeften en wensen van het individu. Jan Hamers en Katrien Luijkx vertellen hoe belangrijk het werken volgens deze nieuwe methode is en wat hier voor nodig is.