AWO-ZL Cliëntenraden onmisbare factor

23 July 2019

Afgevaardigde leden van de centrale cliëntenraden van de zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), leden van het LOC (landelijke organisatie cliëntenraden), Katholieke Bond Ouderen Limburg en Raad van Ouderen; al deze mensen zijn onmisbaar in het AWO-ZL netwerk. 

Minimaal twee keer per jaar komen zij samen om actuele inhoudelijke projecten te bespreken en te reflecteren op de voorlopige bevindingen. Daarnaast is er inhoudelijke betrokkenheid vanuit cliëntvertegenwoordigers, in wisselende samenstelling, afhankelijk van het project. Zodoende wordt ook regelmatig gepolst of projecten nog steeds aansluiten bij de verwachtingen en behoeften van de deze doelgroep.

In 2019 hebben al weer 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met thema’s als medezeggenschap van de cliëntenraden, terugkoppeling kwaliteitsmeting Ruimte voor Zorg (project Anders Meten) en presentaties over het project Verpleeg(t)huis en het project Onvrijwillige Zorg Thuis