AWO-ZL: een duurzaam model

19 December 2019

Onlangs werd in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Nutrion, Health & Aging een artikel gepubliceerd over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg genaamd "The Living Lab in Ageing and Long-Term Care: a sustainable model for translational research improving quality of life, quality of care and quality of work." Het artikel geeft inzicht in de structuur en het onderzoek van de AWO-ZL. Het is mooi om te zien dat het model van onze AWO-ZL internationaal wordt erkend middels deze publicatie. Inmiddels is in Engeland ook een academische werkplaats opgericht naar het model van de AWO-ZL en worden er in Oostenrijk, Duitsland en USA voorbereidingen getroffen datzelfde te doen. 

Lees hier het Engelstalige artikel: