30-06-2015
Op 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet1. Deze overheveling is reden geweest voor de Nederlandse Patiënten Cliënten Federatie (NPCF)... more