15-10-2020
Katya Sion en collega’s publiceerden onlangs de resultaten van hun onderzoek naar de haalbaarheid & validiteit van ‘Ruimte voor Zorg’ in International Journal of Environmental Research and Public... more
01-10-2019
De AWO-ZL is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart. Hierin onderzoeken we hoe de kwaliteit van zorg in het dagelijks leven in... more
15-01-2019
In de afgelopen maanden zijn binnen dit project 14 medewerkers uit de zorgorganisaties betrokken in een lerend netwerk, rondom de ontwikkeling, training en gebruik van de kwalitatieve methode ‘Ruimte... more
20-11-2018
De training ‘Ruimte voor zorg’ staat in het teken van het leren voeren van zogenoemde ‘driehoeksgesprekken’. Deze gesprekken vinden individueel plaats met bewoner, naaste en zorgverlener, samen de... more
17-10-2018
Wij willen de ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg op een andere manier gaan meten door af te stappen van standaard vragenlijsten en de ruimte te geven om de dialoog aan te gaan. 
Een van de... more
07-11-2017
De AWO is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart. We willen gaan kijken hoe het dagelijks leven wordt ervaren door bewoners,... more