Personal name: 
Mariska Machiels
Present job: 
Onderzoeker Universiteit Maastricht
Quote: 
Communicatie met patiënten met dementie in het verpleeghuis verdient meer aandacht
Testimonial: 

Mariska Machiels (24) volgde haar afstudeeropdracht voor de opleiding gezondheidswetenschappen (Beleid en Management) bij de Universiteit Maastricht. Vorig jaar is ze na het behalen van haar Master Healthcare Policy, Innovation and Management als onderzoeksassistent gestart bij het project “Wonen op de zorgboerderij voor ouderen met dementie” van de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Sinds februari dit jaar werkt ze fulltime als zelfstandig onderzoeker aan haar eigen project.

Mariska Machiels: ‘De ouderenzorg kent vele uitdagingen zoals vergrijzing, verschuivingen tussen tweedelijns-, eerstelijns- en mantelzorg, bezuinigingen én de omschakeling van traditionele zorgverlening naar een werkwijze met arbeidsbesparende innovaties en technologieën. Dat is een uitdaging om voor mij onderzoek te doen en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van vernieuwde ouderenzorg. Dementiezorg fascineert me omdat ik van dichtbij heb ervaren hoe complex dementie kan zijn en ervan overtuigd ben dat onder andere de inzet van meer nieuwe communicatie media zoals een tablet, smart phone en de verschillende wijze van communicatie een stimulerende rol zouden kunnen vervullen in de zorg voor patiënten met dementie. In mijn vierjarige promotiestudie ga ik onderzoeken op welke wijze de communicatie met verpleegkundigen en patiënten met dementie verbeterd kan worden. Met name tijdens het wassen en aankleden zien we dat mensen met dementie weerstand kunnen bieden tegen de zorgverlening. Deze mensen kunnen zich vaak moeilijk uiten. Voor dit onderzoek proberen we de wensen en behoeften van de patiënt met dementie te achterhalen. In het onderzoek gaan we meten wat het effect is van de inzet van verschillende communicatiemogelijkheden door verpleegkundigen, op het gedrag van patiënten met dementie.’

Het onderzoek waar Mariska aan werkt is een onderdeel van het grootschalig project Basic Care Revisited, waarin de verpleegkundige basiszorg wetenschappelijk wordt onderbouwd. Centraal staat de basiszorgactiviteiten communicatie, voeding, wassen en aankleden en mobiliteit. In dit project worden tien interventie studies verricht in verpleeghuis, ziekenhuis en thuiszorg. Dit project is een samenwerking tussen Universiteit Maastricht/MUMC+, Radboudumc Nijmegen en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vanuit Maastricht zijn naast Mariska Machiels ook Silke Metzelthin, Sandra Zwakhalen en promotor Jan Hamers bij Basic Care Revisited betrokken.

Onderzoeker Mariska Machiels vertelt: ‘In deze oriëntatiefase inventariseer ik welke communicatie interventies en studies hebben plaatsgevonden ten aanzien van basiszorg en op het gebied van interactie tussen verpleegkundigen en verzorgenden en patiënten met dementie. Daarin ben ik bruikbare oplossingen tegengekomen zoals online trainingen voor verpleegkundigen of het gebruik van video’s. De ontwikkeling van de inhoud van de training is voor mij het onderdeel van het onderzoek dat me momenteel bezig houd. De kennis en ervaring van zorgverleners op de dagelijkse werkvloer is daarin zó belangrijk. Graag roep ik na de zomer de hulp in van verzorgenden en verpleegkundigen om te ondersteunen bij het tot stand komen van de scholing. 2016 start een pilot om te zien wat het effect is van de communicatie scholing van verzorgenden en verpleegkundigen op de kwantiteit en kwaliteit van verbale en non-verbale communicatie van patiënten met dementie. Nadien wordt het onderzoek grootschalig geïmplementeerd. Heel ver vooruit, in 2018 worden de officiële resultaten van deze promotiestudie verwacht.’ ‘Voor mij is het ultieme doel dat er landelijk meer aandacht en bewustwording ontstaat voor het thema “Communicatie met patiënten met dementie in het verpleeghuis” en meer focus komt op de communicatievaardigheden in opleidingen en nascholingen van zorgpersoneel. Dit thema zou ik meer op de politieke agenda kunnen brengen. Zo zou ik binnen de jongerenpartij van de D66, waar ik tevens zelf lid van ben, dit thema meer aan het licht brengen om zo meer draagvlak te creëren.'

Bent u geïnteresseerd in het thema ‘Communicatie met mensen met dementie in het verpleeghuis’ of wilt u meehelpen aan de ontwikkeling van een communicatietraining om de basiszorg voor mensen met dementie in het verpleeghuis te verbeteren, dan verzoekt Mariska Machiels u graag contact met haar op te nemen: telefoon 043 38 81551, e-mail: m.machiels@maastrichtuniversity.nl.