Aan de slag met het thema ‘Relatiegerichte zorg’

15 October 2020

Tijdens hun HBO-V stage gingen Jade en Julia aan de slag met relatiegerichte zorg op de afdeling. “We wilden graag in kaart brengen hoe bewoners, naasten en medewerkers nu denken over de relatiegerichte zorg die geboden wordt op de afdeling. Daarna wilden we ook aanbevelingen doen over hoe we méér relatiegerichte zorg kunnen toepassen”, vertelt Julia. Jade vult aan: “We liepen als verpleegkundige mee op de afdeling, maar besteedden ook een gedeelte van onze tijd aan het interviewen van bewoners, hun familieleden en onze collega’s. We gebruikten daarbij een waarderende benadering: we vragen naar wat er al goed gaat en op welke manier we dat méér zouden kunnen doen.”

Jade Vels (21) en Julia Marks (25) voltooiden afgelopen zomer de hbo-verpleegkunde opleiding aan Zuyd Hogeschool. Hun afstudeerstage doorliepen ze beiden bij zorg- en revalidatiecentrum Hambos van MeanderGroep. 

Julia: “Voordat ik verpleegkunde ging studeren, heb ik eerst anderhalf jaar de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen gevolgd. Ik volgde de biologische richting en miste de praktische en sociale kant. Die heb ik bij verpleegkunde zeker wel gevonden.” Jade: “Voor mij was verpleegkunde mijn eerste studiekeuze. Er zijn mij ook al wat familieleden voorgegaan: mijn opa en verschillende tantes zijn ook verpleegkundigen.” Manager George Penders, hbo-verpleegkundige Michelle Klumpkens en studentencoach Mirjam Pernot enthousiasmeerden hen om te kiezen voor een opdracht in de ouderenzorg bij de Hambos.

Tijdens hun stage gingen Jade en Julia aan de slag met relatiegerichte zorg op de afdeling. “We wilden graag in kaart brengen hoe bewoners, naasten en medewerkers nu denken over de relatiegerichte zorg die geboden wordt op de afdeling. Daarna wilden we ook aanbevelingen doen over hoe we méér relatiegerichte zorg kunnen toepassen”, vertelt Julia. Jade vult aan: “We liepen als verpleegkundige mee op de afdeling, maar besteedden ook een gedeelte van onze tijd aan het interviewen van bewoners, hun familieleden en onze collega’s. We gebruikten daarbij een waarderende benadering: we vragen naar wat er al goed gaat en op welke manier we dat méér zouden kunnen doen.”

“We leerden dat vooral bewoners al erg tevreden waren over de zorg die ze kregen op de afdeling. Vooral zorgverleners gaven aan het gevoel te hebben dat ze meer konden doen, om aan de persoonlijke wensen van bewoners te voldoen”, vertelt Julia. “Een gebrek aan tijd en te weinig verspreidde kennis over de persoonlijke wensen van een bewoner zijn factoren die het bieden van meer relatiegerichte zorg moeilijk maken.”  In hun afstudeerverslag droegen Jade en Julia verschillende ideeën aan, die bij kunnen dragen aan het geven van meer persoonsgerichte zorg. “We raden aan om kennis over persoonlijke wensen van een bewoner met collega’s te delen op een vaste plek in het zorgplan. Zo is de hele afdeling hier direct van op de hoogte. Ook het aanwijzen van een ‘dag verantwoordelijke’ voor het bieden van persoonlijke aandacht is één van onze aanbevelingen”, aldus Jade. “Graag hadden we ook nog gezien dat er meer formele én informele familieavonden werden georganiseerd, om ook hen te betrekken bij het bieden van de meest geschikte zorg voor hun naaste”, sluit Julia af. “Maar dat voornemen is moeilijker uit te voeren op korte termijn, vanwege de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt.”

Jade en Julia kijken beiden met een tevreden gevoel terug op hun stageperiode. “Onze stageafdeling is een zogenaamde ‘leerafdeling’, waar veel aandacht is voor leren, verbeteren en begeleiden van zorgverleners in opleiding. Dagelijks stel je leerdoelen op, en aan het einde van de dienst reflecteer je daarop in een zogenaamd ‘klikmoment’”, vertelt Jade. Na haar stage is Jade nog enkele maanden bij de Hambos blijven werken. “Nu maak ik zelf deel uit van de afdeling als verpleegkundige. Ik begeleid bijvoorbeeld een tweedejaars student en merk hoeveel we beiden, student en begeleider, hebben aan dat actieve leerklimaat op onze afdeling”. 

Beide verpleegkundigen zijn te spreken over de brede opleiding die ze volgden: “Tijdens onze stages hebben we heel diverse sectoren leren kennen: van de gehandicaptenzorg en ouderenzorg tot de GGZ en ziekenhuiszorg. We hebben nu misschien wel minder diepgaande ervaring dan de duaal opgeleide ziekenhuis- of ouderenzorg hbo-verpleegkundige, maar die brede basis en open blik naar patiënten uit allerlei sectoren neem je toch maar mooi mee in je loopbaan.”  

Wat gaan ze nu doen? “Ik start binnenkort aan de opleiding tot oncologieverpleegkundige in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven”, vertelt Julia. Ook Jade is op zoek naar een nieuwe uitdaging: “Mijn contract bij de Hambos loopt eind deze maand af.”