‘Ruimte voor Zorg’ meting ervaren kwaliteit verpleeghuiszorg 2019

1 October 2019

De AWO-ZL is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart. Hierin onderzoeken we hoe de kwaliteit van zorg in het dagelijks leven in het verpleeghuis wordt ervaren door bewoners. Dit doen wij door vanuit de principes van relatiegerichte zorg het verhaal van bewoners, familieleden en zorgverleners te verbinden. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de methodiek 'Ruimte voor Zorg' samen met UMIO - Maastricht University. Deze methodiek is gebaseerd op het theoretisch model INDEXQUAL (Sion et al., 2019) 1 en bestaat uit het voeren van verbindende driehoeksgesprekken, met de bewoner, diens familielid en een betrokken zorgverlener. De vier uitgangspunten van 'Ruimte voor Zorg' zijn de kracht van kwetsbaarheid, waardering, relatiegerichte zorg en verbinding. De methodiek is in het onderstaande schema kort weergegeven. In 2018 is de eerste lichting 'Ruimte voor Zorg' deelnemers succesvol gecertificeerd.

Dit jaar (oktober-december) gaat een nieuw groep medewerkers van alle zeven AWO-ZL-zorgorganisaties de training volgen en vervolgens bij elkaar in de zorgorganisaties deze gesprekken voeren. Zo vormen zij een lerend netwerk. Deze nieuwe meting richt zich op de doorontwikkeling van 'Ruimte voor Zorg' waarin onder andere de ondersteunende App en bruikbaarheid van de gegevens centraal zullen staan.  

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg voert dit onderzoeksproject uit in samenwerking met een landelijke stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van CZ, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), Het Zorginstituut Nederland (ZIN), de Inspectie voor Jeugd en Gezondheidszorg (IGJ) en de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Meer informatie over het overkoepelende project “Anders Meten” vindt u hier.

1 K. Y.J. Sion, R. Haex, H. Verbeek, S. M.G. Zwakhalen, G. Odekerken-Schröder, J. M.G.A. Schols, J. P.H. Hamers. 2019. Experienced Quality of Post-Acute and Long-Term Care From the Care Recipient's Perspective–A Conceptual Framework. Journal of the American Medical Directors Association [Epub ahead of print].