Warning message

Submissions for this form are closed.

Symposium AWO-ZL | 29 november 2019

'Met je handen in je haar: Pa in zijn pyjama op straat of de deur op slot?' 

Graag nodigen we u uit voor ons jaarlijkse symposium voor medewerkers binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. 

Symposium

Voor het jaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zijn we dit keer te gast bij Zuyd Hogeschool in Heerlen. Centraal staan de dilemma’s in het dagelijks leven die mantelzorgers en zorgverleners ervaren in de zorg voor mensen met dementie. Waar lopen we tegenaan en hoe zoeken we samen met de cliënt en diens naasten naar oplossingen?

Tijdens deze middag gaan we hierover samen in gesprek. 

Programma

 • 12.30 Ontvangst met koffie/thee en vlaai
 • 13.00 Welkom
  Dagvoorzitter Erik van Rossum, lector Zuyd Hogeschool en linking pin Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg Saskia Brand, lid CvB Zuyd Hogeschool &
  Jan Hamers, voorzitter Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg
 • 13.10 Dilemma’s in beeld
  Theater onder regie van Raymond Clement in samenwerking met Noémie van Nie (Zuyderland), Monique Du Moulin (Zuyd Hogeschool), Eveline van Velthuijsen (MeanderGroep Zuid-Limburg) & Math Gulpers (Alzheimer Nederland, afdeling Parkstad Limburg)
 • 13.45 Reflecteren op dilemma’s
  Groepsdiscussies onder leiding van linking pins AWO-ZL
 • 15.30 Handvatten voor de praktijk vanuit wetenschappelijk onderzoek
  door Michel Bleijlevens (linking pin AWO-ZL), Leontine Smeets (Cicero Zorggroep) & Ine Smeets (MeanderGroep Zuid-Limburg)
 • 16.15 Primeur
  door Hilde Verbeek, vice-voorzitter Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg
 • 16.30 Afsluiting & borrel

Klik hier voor het volledige programma

Wanneer?

Vrijdag 29 november 2019, 12.30-16.30 uur met aansluitend een informele borrel.

Voor wie? 

Het symposium is primair bedoeld voor alle medewerkers behorend tot de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg: Cicero Zorggroep, Envida, Gilde Zorgcollege, MeanderGroep, Mosae Zorggroep, Sevagram, VISTA college, Vivantes Ouderenzorg, Zuyderland, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Waaronder (wijk)verpleegkundigen, zichtbare schakels, verzorgenden, helpenden, huishoudelijke hulpen, artsen, paramedici, psychologen, maatschappelijk werkenden, activiteitenbegeleiders, teamleiders, managers, HR-medewerkers, directie van de zorgorganisaties, onderzoekers en docenten.

Waar?

Zuyd Hogeschool
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Kosten

Toegang tot het symposium is gratis.