“LPZ: meer dan alleen data verzamelen”

11 October 2019

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Sinds 1998 is jaarlijks het voorkomen van decubitus bij een groot aantal instellingen gemeten. Sinds 2004 zijn ook andere zorgproblemen gemeten, onder andere incontinentie, ondervoeding, middelen en maatregelen rond vrijheid, vallen en pijn.

Via deze meting krijgen de deelnemende instellingen op een redelijk snelle en eenvoudige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg van hun instelling. Inzicht in de omvang van een zorgprobleem kan instellingen en beleidsmakers stimuleren maatregelen te nemen, zoals het preventief screenen op het zorgprobleem en het voorkomen of bestrijden ervan.

Doordat de meting bij een groot aantal instellingen plaatsvindt, kunnen de deelnemende instellingen zich bovendien vergelijken met soortgelijke instellingen en afdelingen en zijn de gegevens te gebruiken als benchmarking instrument.

De LPZ blijft constant in ontwikkeling. Op 12 september vond er een workshop plaats “LPZ: meer dan alleen data verzamelen”. Daar deelde Jo Hensen, stafmedewerker V&V bij Envida en sinds 2007 betrokken als coördinator van de LPZ, allerhande tips om de meting zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Hierbij maakte ze onderscheid tussen activiteiten die ze in de voorbereidende fase onderneemt, wat ze doet om de meting op de dag zelf goed te laten verlopen en hoe ze de resultaten gebruikt. Eén van de dingen die ze dit jaar bij Envida anders doen, is het meten van de cliënten tijdens het reguliere zorgmoment. Dit betekent dat niet alle cliënten op één dag worden gemeten, maar verspreid over een aantal dagen. Deze methode wordt door meer organisaties gebruikt. 

Verder werd ingegaan op het gebruik van data import bij de LPZ meting door April Boessen, onderzoeker bij Flycatcher Internet Research. Deelnemers aan de LPZ hebben de mogelijkheid om een deel van de gegevens te uploaden via het elektronisch cliënt/patiënt dossier (ECD/EPD). Door hiervan gebruik te maken, hoeven minder vragen tijdens de meting zelf te worden ingevuld en is er een kleinere kans op foutieve invoer van cliëntvragenlijsten. 

Aan de hand van een casus heeft Suzanne Rijcken, onderzoeksmedewerker van het LPZ projectteam, laten zien hoe je via het overview dashboard en het detail dashboard kan nagaan wat een mogelijke reden is voor het vinden van bepaalde prevalentiecijfers en hoe dit je kan helpen om een verbeterplan op te stellen. 

Om de aanwezige expertise te kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de LPZ werd er onder leiding van Jolanda van Haastregt, senior wetenschappelijk medewerker, een brainstormsessie gehouden over hoe je met behulp van LPZ cijfers kunt leren en verbeteren. Er kwam ter sprake waarom de LPZ gebruikt wordt bij de aanwezige organisaties en wat er in de organisaties wordt gedaan met de resultaten.

Om ook op specifieke vraagstukken dieper in te gaan brainstormden de aanwezigen verdeeld in groepjes over:

  • Op welk niveau moeten er verbeterplannen komen (afdeling/team, locatie, organisatie?)
  • Hoe bepaal je waar je mee aan de slag gaat? (Hoe stel je prioriteiten?)
  • Wie betrek je bij het verbetertraject en waarom?
  • Wat zou de werkwijze moeten zijn? (Een voorgeschreven methode, een vast format voor verbeterplan, of iedereen op eigen manier?)
  • Hoe kunnen medewerkers bij het verbeterproces worden ondersteund en gemotiveerd? 


Toekomstige speerpunten van de LPZ zijn:

  • het op een zo efficiënt mogelijke manier meten van kwaliteit van zorg
  • het optimaliseren van terugkoppeling van de LPZ meting
  • ondersteuning bij leren en verbeteren
  • verkennen behoeften aan uitbreiding LPZ met andere aspecten van (kwaliteit van) zorg
  • inventarisatie behoefte aan sectorspecifieke LPZ meting

De eerstvolgende LPZ meting vindt plaats op 12 november.

Het gehele verslag lezen of de presentaties van de workshop bekijken? Klik hier