“De inzichten van nu, zijn niet die van morgen. Daar moet de zorgprofessional van de toekomst mee om kunnen gaan.”

16 December 2020

“De ouderenzorg verandert heel snel. Verzorgenden en verpleegkundigen krijgen steeds vaker te maken met complexe verpleegtechnische handelingen, digitale innovaties als ook organisatorische veranderingen. De wetenschappelijke kennis over “Wat is nu eigenlijk goede zorg?” neemt steeds meer toe”, vertelt Petra.  “De verpleegkundige van de toekomst heeft niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden nodig, maar vooral ook competenties als zelfbewustzijn, reflectief vermogen, zelf initiatief nemen & creativiteit om om te kunnen gaan met de continue veranderingen.”

“Toen ik startte als linking pin leek de belangrijkste vraag te zijn: hoe krijgen we wetenschappelijke inzichten over goede zorg ingebed in het beroepsonderwijs? Nu kijk ik daar breder naar: het zal ons niet lukken om alle – steeds veranderende – wetenschappelijke kennis in alle beroepsopleidingen te vatten. De inzichten van nu, zijn niet die van morgen. Daarom is het belangrijk dat we aankomende zorgprofessionals leren om bij te blijven in hun vakgebied, om hen te leren hoe je bij verplegingswetenschappelijk onderzoek aansluit èn kennis toepast. Al tijdens de opleiding wil je verzorgenden en verpleegkundigen ervan doordringen dat zij telkens nieuwe kennis en vaardigheden zullen moeten opdoen om de beste zorg te kunnen blijven bieden. Het vroeg aanleren van vaardigheden als reflecteren en zelf initiatief nemen, is de start van een leven lang leren.”

“Gelukkig zit mijn visie op één lijn met die van Gilde zorgcollege en VISTA college”, vertelt Petra. “Binnen beide onderwijsinstituten zijn er al initiatieven lopend gericht op het opleiden van de zorgprofessional van de toekomst.” “VISTA college werkt bijvoorbeeld met coachend onderwijs, waarbij een student gekoppeld wordt aan één vaste docent als coach. De student krijgt voor een groot deel eigen regie in het leerproces, dat aan verschillende thema’s is opgehangen. Hij of zij kiest bijvoorbeeld zelf opdrachten die passen bij de werksetting waar hij of zij stage loopt, en zorgt voor een eigen studieplanning, passend bij de stage of werkplek”.

“Gilde zorgcollege experimenteert met een hybride leer-werkplek voor verpleegkundigen. Daarbij gaan docenten naar de werkplek toe, waardoor leerlingen de geleerde stof direct in de praktijk kunnen brengen aan de hand van leerdoelen. Vanuit de AWO-ZL monitoren we het traject. We onderzoeken bijvoorbeeld welke impact deze manier van leren en werken heeft op de ervaren kwaliteit van zorg. Ook interviewen we studenten en hun begeleiders om een indruk te krijgen van het leerklimaat op de hybride leer-werkplek”. 

“Beide projecten passen inhoudelijk binnen mijn onderzoek naar verpleegkundig leiderschap in de ouderenzorg”, aldus Petra.  “Voor een duurzame en hoogwaardige zorg gericht op de behoeften van ouderen en hun naasten hebben we verpleegkundige en verzorgende leiders nodig die het voortouw nemen. De ontwikkeling tot vakinhoudelijke leider begint met het leren van eigen regie nemen in je opleiding. Bovendien beïnvloeden de nieuwe opleidingsvormen niet alleen studenten, maar ook stagebegeleiders & docenten. Door het onderwijs naar de werkvloer te brengen, komt de docent intensiever in contact met de dagdagelijkse zorg en krijgt hij/zij beter zicht op welke behoeften zorgorganisaties hebben. De stagebegeleider heeft een actieve rol in onderwijsactiviteiten en profiteert zo mee van nieuwe kennis en vaardigheden. Op deze manier heeft vernieuwend onderwijs niet alleen invloed op de nieuwe generatie zorgprofessionals, maar ook een impact op de zorg van vandaag.”