‘Mantelzorg nieuwe stijl’: cultuuromslag in het verpleeghuis

20 October 2015

Nieuw Mantelzorg project van start


Linda Hoek (25), afgestudeerd fysiotherapeut en gezondheidspsycholoog, is als promovendus aangesteld bij de Universiteit Maastricht en zal onderzoek doen naar mantelzorg nieuwe stijl in verpleeghuizen. De Twentse onderzoekster die in Eindhoven woont, vertelt openhartig: ‘Ouderen en mantelzorg fascineert me en onderzoek heeft mijn interesse. Binnen de verpleeghuiszorg is dit thema nog onderbelicht. Dit onderzoek draagt naar verwachting bij aan beter welzijn van bewoners met dementie en hun naasten. Het is van groot belang de bewoner en zijn naaste sociale netwerk als geheel te zien en dat als vertrekpunt voor de zorg te nemen. En dat de leefstijl van een bewoner in de thuissituatie kan worden voortgezet in het verpleeghuis. Het verpleeghuis is het thuis van de bewoner. Nu is het veelal dat de bewoner zich moet aanpassen aan het systeem in plaats van dat het systeem zich aanpast aan de bewoner. Dit vereist een cultuuromslag in het verpleeghuis. Dat willen we nastreven en hebben de verwachting de bestaande verpleeghuiszorg met een grote kans op succes om te bouwen.’

Voor het onderzoek is een periode van vier jaar gesteld, van 2015 tot 2019. Het eerste jaar staat in het teken van de voorbereiding. Mantelzorgers en professionals worden vanaf het begin van dit proces betrokken. Dit jaar is binnen de Meandergroep, Cicero Zorggroep en Envida de pilot ‘In voor Mantelzorg’ succesvol gebleken. Resultaten van initiatieven zoals ‘In voor Mantelzorg’ worden in het onderzoek ‘Mantelzorg nieuwe stijl’ meegenomen. Ook wordt actief gezocht naar vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland. In 2016, in het tweede projectjaar, wordt het nieuwe model geïmplementeerd. Partners binnen de Werkplaats die open staan voor deelname aan het experiment kunnen dit laten weten.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onderzoekster Linda Hoek, l.hoek@maastrichtuniversity.nl of telefoon +31 43 38 82193.