Ontmoetingsplaats in de ouderenzorg

Binnen het living lab van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) Zuid-Limburg draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand.

Op deze website vindt u informatie over de projecten en activiteiten waar we aan werken. Wat de werkplaats doet en inhoudt vertellen de medewerkers in de hieronder getoonde film.

Wilt u de AWO Nieuwsbrief ontvangen? Mail dan svp naar ouderenzorg@maastrichtuniversity.nl.

 

 

 

 

 

 

 

"Communicatie met patiënten met dementie in het verpleeghuis verdient meer aandacht."

 

 

 

 

 

 

 

Noodzaak tot zorgvernieuwing: het Zorg Innovatie Atelier van Vivantes

 

 

 

 

 

 

 

"Vanuit de praktijk verbinding zoeken met onderzoek."

 

 

 

 

 

 

 

"Bondgenootschap van de toekomst en de verbinding tussen formele en informele zorg."

 

 

 

 

 

 

 

"Innovatie in de ouderenzorg is noodzakelijk en daarbij is een verbinder in de samenwerking nodig."

 

 

 

 

 

 

 

"Voor iedere innovatie zal worden omschreven: wat het is, waarvoor het nuttig is en wat het oplevert."

 

 

 

 

 

 

 

"Research en praktijk moeten elkaar aanvullen."

 

 

 

 

 

 

 

"Goed uitgevoerde anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek is belangrijk bij kwetsbare ouderen om over vervolgbehandeling te beslissen."

1
2
3
4
5
6
7
8